©  Annemarie Broek 2014 - 2023
Cubaans swingen op echte draaiorgelmuziek
Op zaterdagavond 4 oktober organiseerde het Draaiorgelmuseum Haarlem een concert met in de hoofdrol het Cubaanse draaiorgel Cien Años de Tradiçion, begeleid door Jaap de Kwaasteniet met zijn percussionisten. Het orgel werd regelmatig afgelost door het optreden van de swingende band Latin Adventure.

Na een wat aarzelende start begaven zich steeds meer paren op de dansvloer om zich over te geven aan het swingende ritme van de salsa. Tegen twaalven stond vrijwel iedereen op de dansvloer. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een groot aantal leden van het Haarlemse Coro Cantoro, “het zonnigste koor van Nederland”.

De Cubaanse avond wordt eens per jaar door het museum georganiseerd en gezien het grote aantal bezoekers en de gemoedelijke sfeer zet het bestuur deze traditie hopelijk voort.

Dien Años de Tradiçion is een echt Cubaans draaiorgel, dat swingende mambo’s en rumba ten gehore brengt. Het werd door twee Cubaanse orgelmannen naar Europa gehaald, waar het thans door Leon van Leeuwen, lid van de Perlee orgelfamilie, beheerd wordt. De Fransen importeerden het draaiorgel via Haïti naar Cuba. Cuba is het enige niet-Westerse land met een uitgebreide draaiorgeltraditie.


Op deze avond serveerde mobiele cocktailbar De Blusbus toepasselijke cocktails met en zonder alcohol. Andere drankjes kon je betrekken bij de bar van het museum.
Het Draaiorgelmuseum in Haarlem is in handen van de Stichting Het Kunkels Orgel (HKO). De oprichters ontfermden zich in 1958 al over een groot dansorgel van de firma Kunkels in Roermond. Na een ruim 10 jaar durende restauratie werd het orgel het pronkstuk van het museum dat in 1969 zijn deuren opende in een oude fabriekshal aan de Werfstraat in Haarlem. Eind jaren ’90 werd het museum met sluiting bedreigd en was de waardevolle collectie instrumenten gedoemd om in opslag te verdwijnen. Dank zij een ludieke protestactie werd dit voornemen afgeblazen. Sinds 2004 heeft het museum een plek in de Waarderpolder, alwaar vrijwel iedere zondag gratis toegankelijke concerten worden gegeven.

Rondleidingen zijn ook mogelijk. Ook is het museum beschikbaar voor bruiloften en partijen.

Mocht u het museum structureel willen ondersteunen dan is dat mogelijk: een donateurschap kost slechts 15 euro per jaar (meer mag natuurlijk ook). U krijgt daarvoor gratis toegang trot alle festiviteiten alsmede een mooi jaarverslag. Sinds 1 januari 2008 is stichting Het Kunkels Orgel een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor u als voordeel dat u uw donatie als aftrekpost kunt opvoeren bij uw belastingaangifte.

Meer informatie vindt u op
http://www.draaiorgelmuseum.org

De Blusbus is te vinden op
http://www.blusbus.nl/blusbus/blusbus.html
 
Annemarie Broek